Info | Huisregels

Informatie | Huisregels

Registreren

Om mee te doen aan de veiling dient u zich eerst te registreren en vervolgens in te loggen.

Prijzen, informatie en diensten

Alle prijzen, informatie en diensten op deze veiling zijn onder voorbehoud van fouten, wijzigingen en verstoringen.

Veiling gewonnen?

Neem na het winnen van een veiling contact met ons op via email jan@zebravinken.nl of Facebook om een afspraak te maken voor het afhandelen van de gewonnen veiling.

Betalen en Afhalen

Gewonnen items moeten binnen 2 weken worden betaald en afgehaald in Steenwijksmoer. Uitzonderingen alleen in overleg. De kosten voor onderhoud van vogels welke niet binnen twee weken worden afgehaald worden doorberekend – € 5,00 per week.

Wanneer de vogels 4 weken na het einde van de veiling nog steeds niet zijn afgehaald vervalt de overeenkomst en worden de betreffende vogels gegund aan de voorlaatste bieder of weer op de veiling geplaatst. De betaalde prijs wordt geretourneerd minus de kosten van onderhoud met een maximum van € 10,00


Register

To participate in the auction, you must first register and then log in.

Prices, information and services

All prices, information and services at this auction are subject to errors, changes and malfunctions.

Auction won?

After winning an auction, please contact us via email jan@zebravinken.nl or Facebook to make an appointment.

Payment and collect the won item(s)

Won items must be paid for and picked up in Steenwijksmoer within 2 weeks. Exceptions only in consultation. The costs for maintenance of birds that are not collected within two weeks are charged – € 5.00 per week. If the birds have still not been collected 4 weeks after the end of the auction, the agreement expires and the birds in question are awarded to the penultimate bidder or placed back on the auction. The price paid will be returned minus the cost of maintenance with a maximum of € 10.00